Can thiệp (cần đến chuyên gia)

  • Các hoạt động can thiệp phụ thuộc vào từng giai đoạn bệnh. Trước tiên, có thể áp dụng các cách để tăng cường lượng không khíđi vào phổi khi hít thở sâu (kỹ thuật giãn nở phổi. Khi bệnh LDCD tiến triển, phản xạ ho sẽ kém hiệu quả hơn, nên hỗ trợ bằng tay hoặc bằng máy. Dần dần, cần hỗ trợ vào ban đêm, và tiến đến là cả ban ngày (kỹ thuật thông khí hỗ trợ không xâm lấn ấ ban đêm/ban ngày). Hỗ trợ ho bằng dụng cụ thông khí không xâm lấn  rất quan trọng để duy trì sức khỏe. Thông khí không xâm lấn có thể là mở khí quản ra da (đặt ống khí quản ở cổ), tùy thuộc vào thông lệ của địa phương. Tất cả những biện pháp can thiệp trên nhằm giúp trẻ khỏe mạnh và tránh những bệnh cấp tính.
  • Đặc biệt chú ý đến hỗ trợ thở trong thời gian chuẩn bị phẫu thuật (xem Mục 11). 

Information based on consensus statement (published in January 2010)