Ранен амбулаторен стадий

В ранния амбулаторен (ходене) стадий при момчетата се забелязва това, което обикновено се наричат „класически” признаци за ДМД – феноменът на Гауерс (Gowers’ menoeuvre) – което означава, че ще имат нужда да си помагат с подпиране на ръцете върху бедрата докато стават от земята, „патешка” походка (стойка), и ходене на пръсти. Те все още могат да изкачват стълби, но обикновено слагат втория крак след първия на стъпалото вместо да стъпват направо на следващото стъпало. Тези две ранни фази са времето, през което обикновено започва диагностичния процес (виж Диагноза).

Диагноза

Ще бъдат препоръчани специфични тестове за да се идентифицират промените в ДНК или генетичната мутация, която е предизвикала ДМД. Може да е необходим съвет от специалисти, за да се интерпретират тези тестове и да се обсъди как резултатите могат да окажат влияние върху Вашия син или други членове на семесйството.

Обучение и поведение

Момчетата с ДМД са с по-висока вероятност да имат проблеми в тези области. Някои от тези проблеми се дължат на ефектите на ДМД върху мозъка, други са причинени от физическите ограничения. Някои лекарства – като стероидите – също играят роля. Семейната подкрепа е много важна, а също така и съвет от специалисти може да бъде необходим за да се обърне внимание на специфични проблеми при обучението и поведението (виж Психосоциални грижи).

Физиотерапия

Представяне на екипа за физиотерапия (виж Рехабилитация) през тази фаза като режими за упражнения могат да бъдат постепенно въвеждани с цел да запазят мускулите еластични и да предотвратят или сведат до минимум деформациите на ставите. Физиотерапевтичният екип може да дава съвети за подходящи упражнения за училище. 

Стероиди

Това е подходящо време да се проучат възможности като стероидите (виж Грижи за мускулната сила), чиято употреба ще бъде планирана да започне, когато двигателните умения на момчето започнат да се влошават или достигнат „плато”. При планирането на употребата на стероиди е важно да се провери дали всички имунизации са вече направени и да се проучат всички рискови фактори или нежелани лекарствени реакции от стероидната терапия, така че да бъдат посрещнати и сведени до минимум. Например, може да бъдат необходими съвети за контрол на теглото.

Сърце и дихателни мускули

Обикновено проблеми със сърцето и дихателните мускули не се очаква да се появят през този етап, но проследяване на тези показатели трябва да бъде извършвано чрез регулярни посещения в клиниката, за да се установи какво е „нормално” за Вашия син. Проследяване на сърдечните функции е препоръчително при поставянето на диагнозата и след това – на всеки две години – до 10- годишна възраст. След 10-годишна възраст изследванията трябва да са по-чести. Важно е също момчето да получи пневмококова и грипна ваксини (виж Дихателни грижи).

Information based on consensus statement (published in January 2010)