Дихателни фактори

  • Дори и ако някой с ДМД вече има проблеми с дихателните мускули, определени мерки могат да направят операцията по-безопасна, въпреки че все още ще има повишен риск. Много е важно пре- оперативното изследване на дихателните функции в център, специализиран за деца с ДМД. Може да е необходимо пре-оперативно обучение в използването на неинвазивна вентилация и асистирано откашляне, както и специализирани интервенции.
  • Физиотерапевтите трябва винаги да се ангажират, ако някой с ДМД има операция.
  • Ключът към безопасната операция при ДМД е планирането, активната преценка и справяне с рисковете.

Information based on consensus statement (published in January 2010)