Διαφορετικά είδη αγωγής με στεροειδή

Το γεγονός ότι διαφορετικοί γιατροί και διαφορετικές κλινικές συνιστούν διαφορετική αγωγή με στεροειδή μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, καθώς θα συναντήσετε διάφορα είδη φαρμάκων και αγωγές. Οι οδηγίες αυτές προσπαθούν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση στεροειδών, βασισμένη στη σωστή αξιολόγηση της λειτουργικότητας και την παρακολούθηση πιθανών παρενεργειών (βλέπε εδώ).

  • Η πρεδνιζόνη (πρεδνιζολόνη) και το deflazacort είναι οι δύο τύποι των στεροειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στη DMD και θεωρείται πως λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Κανένα από τα δύο δεν είναι καλύτερο από το άλλο. Οι ελεγχόμενες μελέτες των φαρμάκων αυτών είναι σημαντικές και θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρησιμότητά τους στο μέλλον. 
  • Η επιλογή σχετικά με τη χρήση του κάθε είδους στεροειδών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά του σε κάθε χώρα, το κόστος του, τον τρόπο λήψης και τις ανεπιθύμητες ενέργειές του. Η πρεδνιζόνη έχει το πλεονέκτημα ότι δεν είναι ακριβή και διατίθεται σε μορφή ταμπλέτας και σιροπιού. Το φάρμακο deflazacort από την άλλη μεριά μπορεί να προτιμάται λόγω του μικρότερου ρίσκου που διαθέτει όσον αφορά στην πρόσληψη βάρους.

Information based on consensus statement (published in January 2010)