Различни схеми на приложение на стероидите

Едно от потенциално объркващите неща при грижите за ДМД е, че различните доктори и различните клиники предписват различни схеми на приложение на стероидите, което означава, че ще намерите информация за различни лекарства и схеми. Тези препоръки се опитват да установят ясен път за ефективно и безопасно използване на стероиди на базата на редовна оценка на функциите и страничните ефекти (виж тук).

  • Преднизон (преднизолон) и дефлазакорт са двата вида стероиди, които основно се използват при ДМД. Смята се, че те действат по подобен начин. Никое от тях не е видимо по-добро. Важно е планирането на проучвания при тези медикаменти в бъдеще за да ни помогнат да ги разберем по- добре.
  • Изборът кой стероид да се използва зависи от наличността му в съответната страна, разходът за семейството, начинът по който се приема медикамента и възможните странични ефекти. Преднизонът има преимуществото, че не е скъп и е наличен както на таблетки, така и за инжекционно приложение. Дефлазакорт може да бъде предпочетен пред преднизон при някои индивиди, тъй като може да има малко по-нисък риск от наддаване на тегло.

Information based on consensus statement (published in January 2010)