Психотерапия и медикаментозни интервенции

Съществуват няколко добре известни методи за подпомагане в различните области. Те включват обучение на родителите в опитите им да се справят с лошо отношение и конфликти, индивидуална или семейна терапия и поведенчески интервенции. Приложният поведенчески анализ може да помогне с определени видове поведение свързани с аутизъм.

Някои деца и възрастни могат да имат полза от предписване на медикаменти за подпомагане на емоционалните и поведенчески проблеми. Тези медикаменти могат да се използват със специално внимание и проследяване за депресия, агресия, OCD или ADHD, когато тези проблеми са специално диагностицирани от лекари специалисти.

Information based on consensus statement (published in January 2010)