Ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική παρέμβαση

Υπάρχουν αρκετές γνωστές τεχνικές που μπορούν να παράσχουν βοήθεια σε ποικίλους τομείς. Αυτές περιλαμβάνουν μαθήματα κατάρτισης για γονείς στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την κακή συμπεριφορά και τις συγκρούσεις, μεμονωμένη ή οικογενειακή θεραπεία καθώς και παρεμβάσεις στο επίπεδο συμπεριφοράς. Η εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς μπορεί να βοηθήσει στις συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτισμό.

Η χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων μπορεί να επωφελήσει παιδιά και ενήλικες και να βοηθήσει στο να αντιμετωπιστούν συναισθηματικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτά τα φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κάτω από εξειδικευμένη επίβλεψη και παρακολούθηση για θέματα κατάθλιψης, επιθετικότητας, ΙΨΔ (ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής) ή Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), όταν τα εν λόγω προβλήματα έχουν διαγνωσθεί από εξειδικευμένους ιατρούς.

Information based on consensus statement (published in January 2010)