Лечение на болката

Важно е да се питат момчетата/младите мъже с ДМД дали болката е проблем, така че да се лекува правилно. За съжаление, в момента се знае много малко за болката при ДМД. Необходими са повече проучвания. Ако синът Ви изпитва болка, необходимо е да говорите с Вашия лекар и да обясните за този проблем.

  • За ефективното лечение на болката е необходимо да се установи защо има болка, така че лекарите да могат да помогнат.
  • Голяма част от болката се дължи на проблеми с позата и трудности да се поддържа удобство, подпомага се с осигуряване на подходящи и индивидуализирани ортези, правилен седеж, легнало положение и подвижност, а също и стандартно лечение на болка с лекарства (напр. мускулни релаксанти, противовъзпалителни медикаменти). Може да се обсъди включването и на други медикаменти (напр. стероиди и нестероидни противовъзпалителни средства [НСПВС]), необходимо е да се вземат предвид и странични прояви, особено които могат да засегнат сърдечната и дихателната функция.
  • В редки случаи може да се препоръча ортопедична корекция за болка, която не може да се повлияе по друг начин, но която може да се повлияе от оперативна корекция. Болката в гърба, особено при хора приемащи стероиди, означава, че лекарите трябва внимателно да проверят за фрактури на прешлени, които отговарят добре на лечение с бисфосфонати.

Information based on consensus statement (published in January 2010)