Αντιμετώπιση γαστρεντερικών προβλημάτων

Διατροφή, κατάποση και άλλα θέματα του γαστρεντερικού συστήματος

Η επικοινωνία με τους ακόλουθους εμπειρογνώμονες μπορεί να απαιτηθεί σε διαφορετικά στάδια: διαιτολόγο ή διατροφολόγο, λογοθεραπευτή εξειδικευμένο στην κατάποση και γαστρεντερολόγο.

Information based on consensus statement (published in January 2010)