Προγράμματα αποκατάστασης

Φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία

Τα άτομα με μυϊκή δυστροφία Duchenne έχουν ανάγκη διαφορετικού τύπου αποκατάσταση κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το μεγαλύτερο μέρος της αναγκαίας ενίσχυσης θα χορηγηθεί μέσω φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας αλλά μπορούν επίσης να φανούν χρήσιμες και άλλες ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αποκατάστασης, των ορθοτικών και των παρόχων αναπηρικών αμαξιδίων και λοιπών καθισμάτων. Χειρούργοι ορθοπεδικοί μπορεί επίσης να χρειαστούν.

Ένα βασικό στοιχείο της αποκατάστασης είναι η διατήρηση της ελαστικότητας των μυών και των αρθρώσεων.

Ο στόχος των διατάσεων είναι η διατήρηση της λειτουργίας και της άνεσης. Το πρόγραμμα διατάσεων θα παρακολουθείται από τον φυσιοθεραπευτή, αλλά χρειάζεται να γίνει και μέρος της καθημερινότητας της οικογένειας.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες στην DMD που συμβάλλουν στην τάση για δημιουργία συγκάμψεων των αρθρώσεων. Οι μύες χάνουν όλο και περισσότερο την ελαστικότητά τους λόγω της περιορισμένης χρήσης και της παραμονής σε συγκεκριμένες θέσεις ή επειδή οι μύες γύρω από μία άρθρωση είναι εκτός ισορροπίας (όταν μία μυïκή ομάδα είναι ισχυρότερη από μια άλλη). Πολύ σημαντική είναι η διατήρηση του καλού εύρους κίνησης και της συμμετρίας σε διάφορες αρθρώσεις. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της καλύτερης δυνατής λειτουργίας, στην πρόληψη της ανάπτυξης μόνιμων παραμορφώσεων και στην πρόληψη προβλημάτων από πιέσεις στο δέρμα.

Information based on consensus statement (published in January 2010)