Σχετικά με την καρδιά

  • Ένα υπερηχοκαρδιογράφημα (ηχοκαρδιογράφημα) και ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα θα πρέπει να γίνονται πριν από τη γενική αναισθησία. Εάν οι τελευταίες εξετάσεις έγιναν περισσότερο από ένα χρόνο πριν ή αν υπήρχε μια ανωμαλία στο υπερηχοκαρδιογράφημα τους προηγούμενους 7-12 μήνες, τότε οι εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ξανά πριν περάσουν σε καταστολή ή τοπική αναισθησία.
  • Όσον αφορά στην τοπική αναισθησία, θα πρέπει να γίνει υπερηχοκαρδιογράφημα μόνο εάν υπήρξε κάποιο παθολογικό εύρημα στο παρελθόν.

Information based on consensus statement (published in January 2010)