Λοιπά θέματα του γαστρεντερολογικού συστήματος

H δυσκοιλιότητα και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (η οποία προκαλεί καούρα) είναι τα δύο πιο κοινά γαστρεντερικά προβλήματα στα άτομα με μυϊκή δυστροφία Duchenne. Η δυσκοιλιότητα εμφανίζεται συνήθως σε μεγαλύτερη ηλικία και μετά από επέμβαση. Με την αύξηση των ποσοστών επιβίωσης, αναφέρονται και άλλες επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένου του πρηξίματος του στομάχου και του εντέρου. Αυτά σχετίζονται με κατάποση αέρα, κάτι που οφείλεται στη χρήση αναπνευστήρα.

  • Καθαρτικά και άλλα φάρμακα μπορεί να είναι χρήσιμα και χρειάζεται να υπάρχει επαρκής πρόσληψη υγρών. Η αύξηση των ινών μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα ειδικά εάν τα υγρά δεν έχουν αυξηθεί.
  • Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση συνήθως αντιμετωπίζεται με τα τυπικά φάρμακα. Οι όξινοι αναστολείς συνταγογραφούνται συχνά σε παιδιά που βρίσκονται σε θεραπεία με στεροειδή ή σε θεραπεία με διφωσφονικά δια του στόματος, έτσι ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές.
  • Η στοματική υγιεινή είναι ένας σημαντικός τομέας και μολονότι δεν περιλαμβάνεται στη δημοσιευμένη διεθνή συναίνεση σχετικά με τη φροντίδα και την αντιμετώπιση της DMD, το TREAT-NMD έχει αναπτύξει συστάσεις για τη στοματική φροντίδα οι οποίες και περιγράφονται εδώ.

Information based on consensus statement (published in January 2010)