Δικαιώματα

Yπεύθυνη αρχή

Prof. Dr. Janbernd Kirschner
Center for Pediatrics
Department Neuropediatrics and Muscle Disorders
Medical Center - University of Freiburg
Mathildenstr. 1
79106 Freiburg, Germany

Phone +49 761 270 44970
Fax +49 761 270 44460
Email: info(at)dmd-guide.org

Τεχνική υποστήριξη

robinson2 GbR
www.robinson2.com

Εννοιολογικός σχεδιασμός

Dipl.-Des. Catalina Kirschner
www.catalinakirschner.com

Ευχαριστίες - Συμβολές

Η μετάφραση του οδηγού στα Ελληνικά έγινε από τον Σπύρο Παπαγιαννόπουλο, P.T., M.Sc. (Email: spplos(at)yahoo.com).

H ανάρτηση της ελληνικής μετάφρασης του οδηγού στην ιστοσελίδα έγινε από την Δρ. Νικολέττα Νικολένκο, M.D., Ph.D. (Email: dr.nicolenko(at)gmail.com).   

This web site is based solely on the brochure The Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy - A guide for families written and produced by MDA, PPMD, TREAT-NMD and UPPMD.

References for the main document:

Bushby K, et al. The Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy, part 1: diagnosis, and pharmacological and psychosocial management, Lancet Neurology 2010, 9(1) 77-93. [link]

Bushby K, et al. The Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy, part 2: implementation of multidisciplinary care, Lancet Neurology 2010, 9(2) 177-189. [link]

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό αυτό σε διάφορες γλώσσες στην ιστοσελίδα  www.treat-nmd.eu.

Η διαμόρφωση της ιστοσελίδας και όλα τα υλικά σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, των εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, σχεδίων, μοντέλων, κινούμενων αλληλουχιών με ήχο ή όχι) είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της MDA, PPMD, TREAT-NMD και UPPMD. Οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, μεταφόρτωση, διανομή ή μετάδοση της Ιστοσελίδας ή/και ενός από τα προαναφερθέντα υλικά, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, απαγορεύεται αυστηρά χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση.

Our website does not host any form of advertisement.

Φωτογραφικό υλικό: Marta Nardini/Moment/Getty Images

Ευθύνες

Οι πληροφορίες και οι συμβουλές που δημοσιεύθηκαν ή κατέστησαν διαθέσιμες σε αυτή την ιστοσελίδα δεν αποσκοπούν στο να αντικαταστήσουν τις ιατρικές υπηρεσίες, ούτε αποτελούν μια σχέση γιατρού-ασθενή. Οι συμβουλές θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνδυασμό με ιατρική συμβουλή από τον προσωπικό σας ιατρό, τον οποίο θα πρέπει να συμβουλεύεστε σε όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία σας, ιδιαίτερα σε σχέση με τα συμπτώματα που μπορεί να απαιτούν διάγνωση ή ιατρική φροντίδα. Οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους σας ως προς τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη. Ο εκδότης δεν έχει καμία επιρροή στο περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

 

Αυτή η ιστοσελίδα ήταν χορηγία της PTC Therapeutics. H PTC δεν είχε καμία επιρροή επί του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε ένα προϋπάρχοντα οδηγό για ασθενείς με συνεισφορές από διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα.

Last updated on January 31, 2017.