Φαρμακευτική θεραπεία

Η έρευνα πάνω σε νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση της DMD είναι συνεχής. Οι συστάσεις που παρέχονται στο έγγραφο αυτό μελλοντικά θα αντικατασταθούν από νέα δεδομένα (όπως τα αποτελέσματα κάποιας κλινικής μελέτης) και θα αναθεωρηθούν, μόλις τα δεδομένα αυτά γνωστοποιηθούν. 

Παρόλο που στο μέλλον αναμένεται να υπάρχει μια ευρεία γκάμα όσον αφορά στις επιλογές φαρμακευτικής θεραπείας, αυτή τη στιγμή η μόνη θεραπεία για τα μυοσκελετικά συμπτώματα της νόσου με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα είναι η θεραπεία με στεροειδή. Πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία με στεροειδή δίνονται αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων της ασθένειας όπως προβλήματα της καρδιάς, συζητούνται σε ξεχωριστές ενότητες.

Information based on consensus statement (published in January 2010)