Αντιμετώπιση

  • Η χειρουργική παρέμβαση με σπονδυλοδεσία ενδείκνυται στα αγόρια που δεν έχουν ακόμη σταματήσει να μεγαλώνουν και τα οποία δεν λαμβάνουν στεροειδή, όταν ο βαθμός της καμπύλης (γνωστή ως η γωνία Cobb) είναι μεγαλύτερη από 20°. Στόχος του χειρουργείου είναι η διατήρηση της καλύτερης δυνατής στάσης η οποία θα προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα. Τα αγόρια που παίρνουν στεροειδή έχουν μικρότερο ρίσκο για επιδείνωση και η χειρουργική παρέμβαση μπορεί να γίνει όταν η γωνία Cobb είναι μεγαλύτερη από 40°.
  • Είναι σημαντικό να συζητήσετε με το γιατρό σας το είδος της εγχείρησης που θα πραγματοποιηθεί και να εκφράσετε οποιαδήποτε ανησυχία.

Information based on consensus statement (published in January 2010)