Αναπνευστικά προβλήματα

Προσπαθήστε να κρατάτε σημειώσεις ή να θυμάστε ποιές ήταν οι πιο πρόσφατες αναπνευστικές εξετάσεις (π.χ. αναγκαστική ζωτική χωρητικότητα, FVC). Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμες στους γιατρούς σε περίπτωση που το παιδί σας αρρωστήσει.

Οι κύριοι κίνδυνοι όσον αφορά στα αναπνευστικά προβλήματα επέρχονται όταν η αναγκαστική ζωτική χωρητικότητα και η ικανότητα για παραγωγή βήχα μειώνονται με αποτέλεσμα να χρειάζεται:

  • Βοήθεια στην απομάκρυνση εκκρίσεων.
  • Βοήθεια με το βήχα.
  • Μπορεί να χρειασθούν αντιβιοτικά.
  • Ορισμένες φορές ίσως χρειασθεί μηχανική αναπνευστική υποστήριξη.
  • Στα άτομα εκείνα των οποίων η αναπνευστική λειτουργία είναι οριακή, υπάρχει υψηλός κίνδυνος οι αναπνευστικοί μύες να χρειαστούν πρόσθετη υποστήριξη κατά τη διάρκεια μιας λοίμωξης, . Απαραίτητη είναι η προσοχή όσον αφορά στη χρήση οπιούχων και άλλων κατασταλτικών φαρμακευτικών προϊόντων. Επίσης χρειάζεται προσοχή στη χρήση οξυγόνου χωρίς αερισμό σε άτομα που έχουν μειωμένη αναπνευστική μυϊκή δύναμη, λόγω του κινδύνου αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα.
  • Αν ήδη χρησιμοποιείται νυχτερινός αερισμός, τότε θα πρέπει να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αναπνευστήρα. Για τα παιδιά που βρίσκονται ήδη σε μηχανικό αερισμό, η ομάδα υπεύθυνη για την αναπνευστική φροντίδα πρέπει να παρέμβει όσο το δυνατόν συντομότερα.

Εάν έχετε κάποιο αναπνευστήρα (ή παρόμοιο εξοπλισμό) είναι καλή ιδέα να τον πάρετε μαζί σας στο νοσοκομείο.

Information based on consensus statement (published in January 2010)