Αμαξίδια, καθίσματα και λοιπός εξοπλισμός

  • Στο αρχικό μη περιπατητικό στάδιο, ένα σκούτερ, καροτσάκι ή αμαξίδιο μπορεί να χρησιμοποιείται για μεγάλες αποστάσεις με σκοπό τη διατήρηση της δύναμης. Όταν ο γιος σας αρχίζει να χρησιμοποιεί το αμαξίδιο για μεγαλύτερες περιόδους, είναι πολύ σημαντικός ο προσεκτικός έλεγχος της στάσης του σώματος και η προσαρμογή της καρέκλας γίνεται συνήθως απαραίτητη.
  • Μόλις παρατηρηθεί αύξηση της δυσκολίας της βάδισης, τότε η χρήση ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου συνίσταται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ιδανικά, το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο πρέπει να προσαρμοστεί πάνω στο σώμα του παιδιού για τη βελτιστοποίηση της άνεσης, της στάσης του σώματος και της συμμετρίας. Ορισμένοι ειδικοί συνιστούν κάποιο αμαξίδιο που να μπορεί να μετατραπεί και σε ορθοστάτη.
  • Με το χρόνο, αρχίζει να επηρεάζεται και η δύναμη στα άνω άκρα. Οι φυσικοθεραπευτές και οι εργοθεραπευτές, μπορούν να βοηθήσουν στη σύσταση βοηθημάτων τα οποία θα βελτιώσουν την ανεξαρτησία. Είναι καλό να σκεφτόμαστε προληπτικά για το είδος του εξοπλισμού που θα υποστηρίξει καλύτερα την ανεξαρτησία και τη συμμετοχή και να προγραμματίζουμε για το μέλλον με όσο το δυνατόν πιο έγκαιρο τρόπο.
  • Κατά το ώριμο περιπατητικό και μη περιπατητικό στάδιο, πρόσθετες προσαρμογές μπορεί να είναι απαραίτητες για τη μεταφορά, τη σίτιση, τη μετακίνηση στο κρεβάτι και το μπάνιο.

Information based on consensus statement (published in January 2010)