Στάδια της ασθένειας

Τα στάδια της μυïκής δυστροφίας τύπου Duchenne (Σχήμα 1)

Η DMD είναι μια ασθένεια η οποία αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν κάποια αναγνωρισμένα στάδια τα οποία είναι χαρακτηριστικά της προόδου της ασθένειας. Τα στάδια αυτά, αν και αποτελούν μια τεχνητή διάκριση, χρησιμοποιούνται από γιατρούς και άλλες ειδικότητες για την παροχή συστάσεων σχετικά με τη φροντίδα των παιδιών με δυστροφία Duchenne. Συγχρόνως είναι χρήσιμα για την αναγνώριση και επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων, καθώς και στο να γνωρίζετε τι θα πρέπει να αναμένετε από την ομάδα περίθαλψης του παιδιού σας σε κάθε χρονικό στάδιο.

Information based on consensus statement (published in January 2010)