Сърдечни фактори

  • Преди обща анестезия трябва да се направят ехокардиография и електрокардиограма. Те трябва да се направят също така и преди подтискане на съзнанието или местна анестезия, ако последното изследване е било преди повече от една година, или ако е имало абнормна ехокардиография в предхождащите 7-12 месеца.
  • За локална анестезия, ехокардиография трябва да се направи, ако е имало абнормен предходен резултат. 

Information based on consensus statement (published in January 2010)