Gãy xương

Trẻ em trai bị bệnh LDCD có nguy cơ bị gãy xương. Gãy xương chân sẽ làm cho việc đi đứng của trẻ khó khăn hơn nữa nếu trước đó đã có khó khăn rồi. Cần báo cho chuyên viện vật lý trị liệu và tất cả thành viên của nhóm điều trị nếu con bạn bị gãy xương để họ có thể thảo luận với bác sĩ ngoại khoa nếu cần.

  • Phẩu thuật thường là chọn lựa tốt hơn băng bột nếu có gãy xương chân ở một bệnh nhân vẫn còn đi dứng được.
  • Đóng góp ý kiến của chuyên viên vật lý trị liệu rất là quan trọng để trẻ đi lại sớm.
  • Nếu gãy xương đốt sống và trẻ bị đau lưng nhiều, cần tham khảo bác sĩ chỉnh hình hoặc bác sĩ nội tiết để điều trị đúng cách (xem tại đây).

Information based on consensus statement (published in January 2010)