Những điều cần lưu ý khi gây mê và về an toàn phẩu thuật

  • Các thuốc gây mê đều mang tính nguy cơ cao. Trong bệnh LDCD, cần lưu ý đặc biệt để có thể gây mê an toàn, bao gồm dùng thuốc gây mê qua đường tĩnh mạch và tránh dùng một số loại thuốc nhất định.
  • Cần giảm thiểu lượng máu mất, nhất là trong các đại phẩu thuật, như nối liền đốt sống. Trong trường hợp này, phẩu thuật viên và bác sĩ gây mê có thể dùng những thủ thuật đạc biêt.
  • Chi tiết có thể được tìm thấy trong tài liệu chính.

Những điều cần ghi nhớ

  1. Gây mê lúc nào cũng có nguy cơ. Tuy nhiên, trong bệnh LDCD, nếu lưu ý đặc biệt thì có thể gây mê an toàn, như dùng kỹ thuật gây mê qua đường tĩnh mạch và nhất thiết tránh dùng succinylcholine.
  2. Khi lên kế hoạch phẩu thuật, cần đánh giá đúng tình trạng trạng tim và phổi.
  3. Các bác sĩ tham gia cần được thông báo về bệnh LDCD và các thuốc mà con bạn đang dùng.

Information based on consensus statement (published in January 2010)