Chăm sóc hệ tiêu hoá

Dinh dưỡng, động tác nuốt và các vấn đề tiêu hóa khác.

Ở từng giai đoạn, bạn cần tham khảo ý kiến các chuyên khoa như: khoa dinh dưỡng, khoa trị liệu lời nói và ngôn ngữ,  và bác sĩ về chuyên khoa tiêu hoá.

 

 

Information based on consensus statement (published in January 2010)