Chăm sóc các vấn đề tiêu hóa khác

Táo bón và dội ngược acid thực quản là hai tinh̀ trạng thường gặp ở bệnh nhân LDCD. Taó bón thường xẩy ra ở bệnh nhân lớn tuổi và sau giải phẫu. Do bệnh nhân tăng tuổi thọ nên giơí y tế báo caó thấy các biến chưng mới, như phù dạ dầy hay ruột do nuốt không khí ở bệnh nhân đùng máy gíup thở̉.

  • Thuốc nhuận trường, và các thuốc khác có thê giúp tình trạng táo bón. Cần uống đủ nước. Tăng chất sơ mà không uống đủ nước có thể làm tăng triệu chứng táo bón. 
  • Trào ngược acid dạ dầy thực quản được điều trị bằng các thuốc thích hợp. Ở trẻ dùng steroid và biphosphonate dạng uống, dung̀ các thuốc chống bài tiết acid để tránh biến chứng do thuốc gây ra.

Chăm sóc răng miệng là quan trọng, mặc dù không được phổ biến trong tài liệu quốc tế được xuất bản về chăm sóc bệnh LDCD, nhưng tổ chức TREAT-NMD đã soạn ra các khuyên lơn về vệ sinh răng miộng do chuyên gia soạn thaỏ và có thể tìm thấy thông tin ở đây.

Information based on consensus statement (published in January 2010)