Tuyên bố về việc bảo vệ dữ liệu

Bảo vệ các dữ liệu cá nhân của bạn rất là quan trọng đối với chúng tôi

Tôn trọng các quyền cá nhân của khách viếng trang mạng rất là quan trọng đối với chúng tôi. Dưới đây là bản tuyên bố của chúng tôi về bảo vệ dữ liệu, giải thích các dữ liệu cá nhân nào được thu thập và mức đô thu thập, cũng như cách thức các dữ liệu này được xử lý và được sử dụng ra sao.

Máy chủ-Các quy tắc

Khi bạn thăm viếng trang mạng của chúng tôi, thì cũng như hầu hết các trang mạng khác, mày chủ của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin, như địa chỉ IP (bao gồm tên miền của địa chỉ IP đó, nghĩa là sử dụng tìm kiếm ngược chiều), ngày và giờ thăm viếng, trang thăm viếng và trình duyệt mà bạn sử dụng, v.v. Máy chủ cũng có thể lưu trữ quốc gia mà từ đó bạn tiếp cận trang mạng của chúng tôi, nếu được, từ mà bạn sử dụng để tìm kiếm (nếu trang mạng của chúng tôi được tiếp cận qua một máy tìm kiếm), loại hình tiếp cận cũng như hệ điều hành. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên tục cải thiện trải nghiệm của bạn đối với trang mạng của chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp

Nói chung, bạn không cần cung cấp thông tin cá nhân để tiếp cận trang mạng của chúng tôi. Thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ điện thư, v.v. chỉ được lưu trữ nếu bạn dùng thông tin này để liên hệ với chúng tôi. Thông tin này sẽ được xử lý và lưu trữ để thực hiện những yêu cầu của bạn. Ngoài ra, dữ liệu này chỉ được xử lý và sử dụng cho những mục đích khác nếu bạn cho phép trước để làm nhữngviệc này. Bạn cũng cần cho phép trước nếu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển tới một thành phần thứ ba ngoài các trường hợp được cho phép bởi pháp luật.

Quyền được tiếp cận thông tin cá nhân và quyền được rút lại sự cho phép

Bạn được quyền có một bản sao dữ kiện cá nhân lưu trữ bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bạn còn có quyền rút lại sự cho phép với tác dụng trong tương lai bất cứ lúc nào. Xin sử dụng địa chỉ ở phần Liên hệ.

Cookies

Trang mạng của chúng tôi không sử dụng cookies.

Google Analytics

Trang mạng chúng tôi không sử dụng Google Analytics.

Bảo mật

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật về kỹ thuật cũng như về tổ chức để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ tại các mạng bảo mật của chúng tôi và việc tiếp cận các mạng này được giới hạn chỉ cho các nhân viên làm việc và các thành viên tham dự nào được phép tiếp cận.

Xử lý dữ liệu tại các quốc gia ngoài Cộng Đồng Kinh Tế Âu Châu

Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập tại trang mạng này được xử lý ngoài Cộng Đồng Kinh Tế Âu Châu.

Liên hệ

Xin liên hệ với chúng tôi tại đia chỉ sau đây nếu bạn

  • muốn sửa, xóa hoặc ngăn chặn thông tin cá nhân của bạn
  • muốn có được thông tin về những gì chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn 
  • muốn rút sự cho phép của bạn hoặc
  • có những câu hỏi khác về vấn đề bảo vệ dữ liệu

 

Prof. Dr. Janbernd Kirschner
Center for Pediatrics
Department Neuropediatrics and Muscle Disorders
Medical Center - University of Freiburg
Mathildenstr. 1
79106 Freiburg, Germany

Phone +49 761 270 44970
Fax +49 761 270 44460
Email: info(at)dmd-guide.org

Last updated on January 31, 2017.