Điều trị rối loạn phát âm và ngôn ngữ

Các chi tiết

  • Một số trẻ bị bệnh LDCD được ghi nhận có rối loạn về việc phát âm và trong sử dụng ngôn ngữ, bao gồm những vấn đề về phát triển ngôn ngữ, trí nhớ ngắn hạn của ngôn ngữ nói và xử lý âm vị học, cũng như suy giảm chỉ số thông minh và những khó khăn trong học tập. Những vấn đề này không ảnh hưởng đến tất cả những trẻ em mắc bệnh LDCD, nhưng cần lưu ý để hô trợ kịp thời nếu cần.
  • Trẻ mắc bệnh LDCD thường chậm nói hơn so với những trẻ khác cùng lứa. Có thể nhìn thấy sự chênh lệch trong việc hình thành và phát triển ngôn ngữ trong suốt thời ấu thơ của trẻ. Cần lưu ý vấn đề này để có hướng điều trị. Đánh giá và can thiệp sớm với những vấn đề chậm nói và về ngôn ngữ.
  • Cần đưa trẻ đến gặp chuyên gia về điều trị rối loạn phát âm và ngôn ngữ nếu nghi ngờ khía cạnh này có vấn đề.
  • Cần có các bài tập thích hợp dành cho các cơ liên quan tới phát âm và hỗ trợ cho cách đọc rõ ràng cho cả trẻ trai bị bệnh LDCD ảnh hưởng tới khía cạnh này cũng như bệnh nhân lớn tuổi hơn bị suy yếu các cơ vùng miệng hoặc phát âm không rõ.
  • Đối với bệnh nhân lớn tuổi hơn, nếu bắt đầu không hiểu bệnh nhân vì các vấn đề trợ giúp hô hấp hoặc cường độ phát âm thi có thể áp dụng các phương cách bù đắp, các bài tâp thanh âm hoặc khuếch đại cường độ âm thanh. Nếu bệnh nhân khó nói thì có thể đánh giá xem thiết bị hỗ trợ giao tiếp tăng âm lượng xem có thích hợp không.

Information based on consensus statement (published in January 2010)