Други области на гастроинтестиналните грижи

Запекът и гастроезофагеалният рефлукс (който причинява чувство на „изгаряне” зад гръдната кост област) са двете най-чести състояния, наблюдавани при ДМД. Запекът обикновено се проявява в по- късна възраст и след операция. С увеличаване на възрастта, се съобщават и други усложнения като стомашно и чревно подуване, свързано с преглъщане на въздух при използване на апарат за дишане.

  • Полезни могат да са лаксативите и други лекарства. Важно е да има достатъчно прием на течности. Увеличаване на влакнестите храни може да влоши оплакванията, особенно ако не се увеличат течностите.
  • Рефлуксът обикновено се лекува със съответните медикаменти. Антиациди често се препоръчват на деца на стероидна терапия или бисфосфонати през устата за избягване на усложнения.
  • Важна е хигиената на устната кухина и въпреки че тя не е включена в публикувания Международен консенсус върху грижите и лечението при ДМД, TREAT-NMD са разработили експертни препоръки за хигиената на устната кухина, както е описано тук.

Information based on consensus statement (published in January 2010)