Лечение

  • Операция със задна спинална фузия се препоръчва ако степента на изкривяването (известно като ъгъл на Коб) е по-голямо от 20° при момчета, които не са спрели да растат и които не приемат стероиди. Целта на операцията е да се запази възможно най-добрата позиция за комфорт и функциониране. Когато момчетата приемат стероиди, има по-малко риск от влошаване и решението да се премине към операция може да се отложи докато ъгълът на Коб стане по-голям от 40°.
  • Важно е да се обсъди с Вашия хирург какъв тип операция е необходима и да споделите всички ваши притеснения.

Information based on consensus statement (published in January 2010)