Zdravljenje mišične šibkosti z zdravili

Pri DMD potekajo obsežne raziskave zdravil. V tem dokumentu so strokovnjaki samo podali priporočila o zdravilih, za katere že obstaja dovolj dokazov za njihove zdravilne učinke. Ta priporočila se bodo sčasoma spreminjala, ko bodo zbrani novi dokazi (npr. rezultati kliničnih študij). Nova spoznanja bodo vplivala na revizijo tega  vodnika.

Pričakujemo, da bo v prihodnosti na voljo več vrst zdravljenja. Trenutno je zdravljenje s steroidi edino zdravljenje mišično-skeletnih simptomov z zdravili, za katerega se strokovnjaki strinjajo, da je dovolj podprto z dokazi. V tem poglavju  podrobno razpravljamo o tem zdravljenju. O zdravljenju drugih specifičnih znakov bolezni, kot so zdravljenje srčnega popuščanja, bomo razpravljali kasneje.

Information based on consensus statement (published in January 2010)