Медикаменти за мускулните оплаквания

В момента се провеждат много научни изследвания в областта на откриването на нови лекарства за ДМД. В настоящия документ експертите препоръчаха само лекарства, за които вече съществуват достатъчно доказателства, че лекуват. Тези препоръки ще се променят в бъдеще, когато се появат нови доказателства (като резултати от клинични изследвания). Този документ ще бъде променен когато има нови резултати.

Въпреки, че в бъдеще се очаква да има по-широк кръг от лекарства, в момента единственото медикаментозно лечение в мускулно-скелетните оплаквания на ДМД, за което екпертите са единодушни че има достатъчно доказателства, е лечението със стероиди. В тази уеб страница стероидите са разгледани в детайли. Медикаментозно лечение на други специфични симптоми на болестта – като сърдечните проблеми, е описано по-надолу.

Information based on consensus statement (published in January 2010)