Zdravje kosti na splošno

Zdravljenje s steroidi pomeni dodatno tveganje za znižanje kostne gostote in je povezano tudi s povečanjem tveganja za zlom vretenc. Do zlomov vretenc pa običajno ne prihaja pri dečkih z DMD, ki se ne zdravijo s steroidi. Kostno gostoto je potrebno oceniti s preiskavami krvi, merjenjem kostne gostote, rentgenskim slikanjem (glej Okvir 7). Na tem področju so potrebne nadaljnje raziskave, da bi pripravili priporočila “dobre prakse“.

Information based on consensus statement (published in January 2010)