Obravnava pljučne funkcije

Skrb za dihalne mišice

Običajno dečki nimajo težav z dihanjem in izkašljevanjem, ko še hodijo. Zaradi prizadetosti dihalnih mišic so starejši dečki z DMD v nevarnosti, da se pri njih pojavi okužba dihal, pogosto zaradi neučinkovitega kašlja. Kasneje se pojavijo težave z dihanjem med spanjem. Ko so starejši, bi lahko potrebovali pomoč pri dihanju tudi čez dan. Ker gre za napredujoče stopnjevanje težav v posameznih obdobjih, je načrtovan in proaktivni pristop obravnave dihal možen ob ustreznem sledenju, preprečevanju in ukrepanju. V delovni skupini sta zdravnik in terapevt, ki obvlada neinvazivno predihavanje in sorodne tehnike za povečevanje količine vdihanega zraka (dihalnega volumna), ter ročno in mehansko asistirano izkašljevanje.

Pomembna dejstva za pomnenje

  1. Shranite kopijo sinovih zadnjih testov pljučne funkcije, da jih pokažete vsakemu zdravniku, ki skrbi za vašega sina.
  2. Vaš sin ne sme nikoli prejeti inhalacijske anestezije ali zdravila sukcinilholin.
  3. Pljučno funkcijo je potrebno oceniti pred vsako operacijo. Dobro je ugotoviti »tiha« odstopanja, da bi lahko ustrezno ukrepali.
  4. Pri okužbah dihal bo vaš sin potreboval pomoč pri izkašljevanju in antibiotike.
  5. Simptome oslabljenega dihanja in šibkega kašlja je potrebno zabeležiti in o njih poročati medicinskemu osebju, da bi lahko pričeli zdravljenje.
  6. Če ob bolezni ali poškodbi pade vrednost kisika v krvi, je zdravnik zelo previden z dodajanjem kisika, saj to lahko povzroči zmanjšanje samostojnega dihanja.

Information based on consensus statement (published in January 2010)