Дихателни грижи

Грижи за дихателните мускули

Обикновено момчетата нямат проблем с дишането или откашлянето докато все още ходят. Тъй като дихателните мускули се засягат, при напредване на възрастта и се увеличава риска от дихателни инфекции, често дължащи се на неефективно откашляне. По-късно се появяват проблеми с дишането по време на сън. Когато са по-възрастни, те могат да изискват помощ за дишането също и през деня. Тъй като това е постепенна прогресия, възможно е да се помогне планирано и активно при подходящо проследяване, профилактика и лечение. Екипът трябва да включва лекар и терапевт с опит за подпомагане с неинвазивна вентилация и свързани с това техники за повишаване на количеството въздух, което навлиза в белите дробове (белодробно обемно възстановяване), и мануално и механично асистирано откашляне.

Важни факти

  1. Пазете копие от последните изследвания на дишането на сина Ви, за да ги пощажете на лекаря, който се грижи за него.
  2. На Вашият син никога не трябва да се дават инхалационни анестетици или медикамента сукцинилхолин.
  3. Преди операция трябва да се изследват функциите на белият дроб на сина Ви. Добре е да се открият скрити проблеми за да се лекуват подходящо.
  4. При белодробна инфекция Вашият син ще има нужда от помощ за откашлянето и антибиотици.
  5. Трябва да се проследява за признаци на хиповентилация и слаба кашлица и да се съобщават на медицинските лица за да се започне лечение.
  6. Ако спадне нивото на кислорода на сина Ви, когато е болен или с травма, докторът трябва да е много внимателен като му подава кислород, тъй като това може да предизвика състояние, при което собствените му команди за дишане са нарушени.

Information based on consensus statement (published in January 2010)