Здравето на костите

Стероидното лечение е известно, че увеличава риска от ниска костна плътност и също е свързано с риск от счупване на гръбначните прешлени. Фрактурите на прешлените обикновено не се наблюдават при момчета, които не приемат стероиди. Може да е необходимо да се прецени костната плътност с кръвни тестове и рентгенографии. (вж. Лечение на проблеми с костната плътност). Това е област, в която са необходими допълнителни проучвания за да се определят параметрите на най-добрата практика.

Information based on consensus statement (published in January 2010)