Списък на някои термини

A

Аспирационна пневмония

пневмония, причинена от дразнене или бактерии от стомашното съдържимо, което навлиза в белите дробове, поради нарушено преглъщане

Ателектази

състояние, при което белите дробове не са изцяло напълнени с въздух

Б

Базисно

начална точка за сравняване с други изследвания

В

Варус

изкривяване навътре на стъпалото поради нарушен баланс на мускулите на стъпалото 

Видеофлуороскопско изследване

метод за преценка на естеството и степента на орофарингеален гълтателен проблем. Провежда се видео-рентгенографско изследване докато детето преглъща храна

Г

Гастрит/гастроезофагеален рефлукс

проявява се, когато мускула свързващ хранопровода и стомаха се отваря сам по себе си, или не се затваря правилно и стомашното съдържимо се издига в хранопровода. Казва се също киселинен рефлукс или киселинна регургитация, тъй като заедно с храната се идигат нагоре и храносмилателни сокове като киселини

Гастростомия

хирургичен отвор в стомаха, в този случай за поставяне на хранителна тръба

Д

Деполяризиращи мускулни релаксанти

лекарства, които намаляват мускулния тонус като действат върху мускулни рецептори, свързани с деполяризация

Дистрофинопатия

термин, който обхваща всички различни състояния, причинени от дефект в дистрофиновия ген (Мускулна дистрофия тип Дюшен, мускулна дистрофия тип Бекер, изявени носители на някое от тези състояния и рядко пациенти само със сърдечни проблеми)

Дисфагия

проблеми с преглъщането

Е

Електрокардиограма (ЕКГ)

методи за оценка на електрическата активност на сърдечния мускул. ЕКГ включва поставяне на лепенки върху гърдите за записване на сърдечните сигнали

Електромиография

тест, който изследва електрическите сигнали от мускула и може да покаже дали е налице засягане на мускул или на периферен нерв

Етиология

причина

Ехокардиография (ЕхоКГ)

метод за оценка структурата на сърцето. ЕхоКГ също е известна като „ултразвук на сърцето” и изобразява работещото сърце

И

Изкривяване на таза

описва състояние, при което таза е несиметричен, като например завъртян надолу на една страна

Имуноблотинг

начин за измерване количеството дистрофин в мускула

Имунохистохимия

начин да се изследва мускула под микроскоп и да се види колко дистрофин е налице

Индекс на телесната маса

отношение между тегло и височина според формулата тегло в кг, разделено на квадрата на дължината в метри

Интензивни упражнения

упражнения като слизане по стълби или скачане на батут , които изискват по-скоро разтягане отколкото контракция на мускула

К

Кардиомиопатия

влошаване функцията на сърдечния мускул- също е известно като „болест на сърдечния мускул”

Кифосколиоза

променена извивка на гръбнака, едновременно настрани (сколиоза) и напред или назад (кифоза)

Контрактури

скъсяване около ставата водещо до нейната неподвижност в определена позиция или с по-малък обем на движение, отколкото пълният обем в тази става

Кушингоидни прояви

термин, който се използва за описание на окръгленото или „луноподобно” лице, което могат да проявят някои хора на стероиди. (Това може да е добре изразено, дори и да няма значително нарастване на тегло и може да е трудно да се контролира без промяна в стероида или в схемата на дозиране)

М

Миоглобинурия

наличие на миоглобин в урината като признак на разпад на мускул (урината има подобен на кока-кола цвят, тъй като съдържа разпадни продукти на мускулни белтъци)

Мозаицизъм на герминативната линия

състояние, при което клетките в гонадите, които ще се развият в полови клетки (яйцеклетки и сперматозоиди) са смес от две генетично различни клетъчни линии

Н

Нарушен глюкозен толеранс

определя преддиабетно състояние, свързано с инсулинова резистентност

О

Обемно възстановяване

увеличаване на обема въздух, който се поема от белите дрообове с помощта на приспособление за обдишването им. Такива приспособления са например Амбу балоните и ин-екссуфлаторите. Вентилаторни приспособления също могат да се използват за повишаване на обема 

Оксиметрия

измерване на кислорода в кръвния ток чрез апарат за установяването му през кожата

Остеопения/остеопороза

намаление на костната плътност

П

Предна гръбначна фузия

начин за корекция на сколиозата чрез преден достъп

Привеждачи на коленете

мускули, които придържат коленете заедно

Подобно на малигнена хипертермия състояние

резултат от анестезия, който причинява висока температура и може да е животозастрашаващ

Палпитации

усещане за ненормални удари на сърцето

Профилактика

предпазване, превенция

P

Рабдомиолиза

разпад на мускул

С

Скали за оценка на двигателната функция

тестове за оценка на двигателната дейност по стандартизиран начин

Сколиоза

изкривяване на гръбнака

Скала на Танер

определя пубертетното развитие според външни първични и вторични полови признаци, като размер на гърдите, гениталиите и появата на пубисно окосмяване

Т

Тенотомия

хирургично разрязване на сухожилие

Тромболитични прояви

образуване на съсирек (тромб) в кръвоносен съд, който се откъсва и се пренася от кръвния ток за да запуши друг съд

Тинеа

гъбична кожна инфекция

Трахеостомия

хирургична процедура на шията за отваряне на директен път за въздуха чрез разрязване на трахеята

Ф

Форсиран витален капацитет

максималният обем въздух, който може да бъде издишан след максимално вдишване

Феномен/признак на Гауерс

признак за слабост на мускулите около таза и горната част на долните крайници. Описва начина, по който някой със слабост в тези мускули се изправя от пода, за което трябва да се обърнат напред, да държат краката си широко настрани един от друг и да използват ръцете си върху бедрата за да се изправят. Често се наблюдава при ДМД, но други състояния, причиняващи слабост в същите мускулни групи също причиняват феномен на Гауерс

Х

Холтер

метод за продължителен амбулаторен 24 часов ЕКГ запис

Хиперкапния

твърде много въглероден двуокис в кръвта

Хипертония

високо кръвно налягане

Хиповентилация

намалена дихателна ефикасност на вентилаторния капацитет

Хипоксемия

намалени нива на кислорода в кръвта

Ъ

Ъгъл на Коб

измерване ъгъла на сколиозата чрез рентгенография

Information based on consensus statement (published in January 2010)