Рехабилитация

Рехабилитация – физиотерапия и трудова терапия

Хората с ДМД имат нужда от достъп до различни видове рехабилитация през живота си. По-голяма част от нея се осигурява от физиотерапевти и ерготерапевти, но може и други хора да помагат, включително специалисти по рехабилитация, по ортези, снабдители на инвалидни колички и други съоръжения. Може да са необходими грижите на ортопедични хирурзи.

Основна част от рехабилитационните грижи са грижите за разтегливостта на мускулите и ставните контрактури.

Целта на разтягането (стречинга) е да се запази функцията и да се поддържа удобно състояние. Програмата за разтягане ще се проследява от физиотерапевт, но трябва да е част от ежедневието на семейството.

Има много фактори при ДМД, които допринасят за склонността на ставите да се стягат или да правят „контрактури”. Те включват по-малката еластичност на мускула поради ограниченото му използване и позиция или поради нарушен баланс на мускулите около определена става (единият е по-силен от другия). Важно е поддържането на добър обем на движение и симетрия в различните стави. Това помага да се поддържа най-добрата възможна функция, да се предотврати развитието на фиксирани деформитети и напрежение на кожата.

Information based on consensus statement (published in January 2010)