Късен амбулаторен стадий

През КЪСНИЯ АМБУЛАТОРЕН стадий ходенето започва да става все по-трудно и се проявяват повече проблеми при изкачването на стълби и изправянето от клекнало положение.

Обучение и поведение

Ще бъдат необходими продължителни грижи от професионалисти, ако съществуват проблеми при обучението и поведението. Специфична помощ може да бъде необходима за справяне със загубата на способността за ходене (виж Психосоциални грижи).

Физиотерапия

Рехабилитацията продължава да бъде фокусирана върху свободата на движение и независимостта (виж Рехабилитация). Ако „скъсяването” на сухожилията стане проблемно за физиотерапевтични интервенции, може да е необходимо изследване и преценка от ортопеди. Важно е да се изберат подходяща инвалидна количка с подходяща седалка, така че да се осигури независимостта и комфорта на момчето.

Стероиди

В тази фаза е важно продължително наблюдение от екипа на стероидното лечение, като вниманието трябва да бъде съсредоточено върху специфичният режим на прием и доза (виж Грижи за мускулната сила), както и към страничните ефекти. Важно е проследяването два пъти годишно за да се следят силата и функциите. Необходими са продължителни грижи за контрол на теглото като се вземе предвид всяка тендеция към под- или над-нормено тегло. При наличието на проблем, да се приложат своевременни интервенции (виж Гастроинтестинални грижи).

Сърце и дихателни мускули

От тази гледна точна (виж Дихателни грижи и Сърдечни грижи) рискът за значителни проблеми все още остава нисък, но е необходимо продължително наблюдение на сърцето и дихателните мускули. Ехокардиография и други видове тестове трябва да се правят веднъж годишно след 10-годишна възраст. Лекарят ще препоръча лечение, ако забележи някакви промени в ехокардиографията.

Information based on consensus statement (published in January 2010)