Фази на заболяването

ДМД съпка по стъпка (Фигура 1)

ДМД е заболяване, което се променя с времето. Както докторите, така и други често разпознават няколко ключови „фази” в прогресирането на заболяването. Те използват тези ключови фази, за да ориентират според тях своите препоръки за грижи, въпреки че те са по-скоро изкуствени разделени. Все пак тези фази могат да са полезни при определянето на вида интервенции, които са препоръчителни за конкретното време, и какво би трябвало да очаквате от обгрижващия екип през това време.

Information based on consensus statement (published in January 2010)