Проблеми с дишането

Опитайте се да си отбелязвате или да помните какви са били последните тестове за дишането (напр. форсиран витален капацитет, ФВК). Тази информация може да е важна за лекарите изследващи Вашия син, ако има внезапно влошаване.

Основните рискове от дихателни проблеми идват, когато ФВК и силата на откашляне са намалени:

  • Може да е необходима помощ за прочистване на гърдите;
  • Може да бъде важно да се подпомогне откашлянето;
  • Може да са необходими антибиотици;
  • Понякога може да е необходимо да се подпомогне дишането с апарат;  
  • Рискът за дихателните мускули, нуждаещи се допълнително от подпомагане по време на инфекция, може да е голям при наличие на гранична дихателна функция. Важно е внимателното използване на опиатни и други седиращи медикаменти, както и внимателното използване на кислород без апаратно подпомагане на дишането поради риска от покачване на въглеродния двуокис при хора с намалена сила на дихателните мускули;
  • Ако вече се използва нощна вентилация, достъпът до апарат за дишане е важен при всяко остро състояние или интервенция. За тези, които вече се обдишват, възможно най-бърза трябва да се заангажира екипа за дихателна помощ.

Ако имате апарат за дишане (или подобно съоръжение) добре е да го донесете със себе си в болницата.

Information based on consensus statement (published in January 2010)