Преценка за хирургична интервенция

Има различни ситуации свързани с ДМД (напр. мускулна биопсия, операция за ставни контрактури, операция на гръбнака или гастростомия) или несвързани (напр. остри хирургични състояния), където може да е необходима обща анестезия. Има определен брой въпроси свързани със състоянието, които трябва да се вземат предвид за планирането на безопасна операция.

Операцията трябва да се извърши в болница, където персоналът, ангажиран с операцията и грижите след това, е запознат с ДМД и желае да работи заедно за да е сигурно, че всичко върви гладко. В допълнение, трябва да се обсъди и „стрес стероидно” покритие по време на операция, за хората които приемат стероиди в къщи.

Information based on consensus statement (published in January 2010)