Грижи за преглъщането

В късните стадии слабостта на мускулите на гърлото могат да доведат до проблеми с преглъщането (дисфагия), което още повече изисква внимание върху храненето. Това често става много постепенно, което го прави трудно да се забележи.

  • Необходимо е клинично и рентгенологично изследване на преглъщането, когато има клинични признаци за аспирация (попадане на храна в трахеята) и влошено движение на гълтателните мускули (течността изглежда че засяда в гърлото). Подобни признаци включват необяснима загуба на тегло от 10% или повече или недостатъчно наддаване на тегло при подрастващи, удължено време за хранене (>30 минути) или умора, излизане на слюнка, кашляне или задавяне по време на хранене.
  • Други признаци за гълтателни проблеми изискващи преценка могат да са пневмония, причинена от навлизане на течност в белите дробове (аспирационна пневмония), необяснимо снижаване на белодробните функции или температура с неизвестна причина.
  • В случай на проблеми с преглъщането е необходимо да се ангажира логопед, който да определи индивидуален план за лечение. Целта е да се запази добра функция на преглъщането.
  • Поставяне на стомашна сонда се препоръчва, когато усилията за поддържане на тегло и прием на течности през устата не са достатъчно ползотворни. Внимателно трябва да се обсъдят потенциалните рискове и ползи от процедурата. Може да се постави гастростома чрез ендоскопска или отворена хирургия, като се вземат пред вид анестезиологичните аспекти и личните и на семейството предпочитания. Една навреме поставена хранителна трабичка може да намали много от напрежението в опитите да се яде достатъчно. Ако гълтателните мускули са добре, поставянето на хранителна тръбичка не означава, че не можете да ядете храната, която искате – само, че не е нужно да разчитате на самото хранене за набавяне на калории и други хранителни вещества от които имате нужда, така че можете да се наслаждавате повече на храната.

Information based on consensus statement (published in January 2010)