Ранен не-амбулаторен стадий

В РАННИЯ НЕ-АМБУЛАТОРЕН стадий момчето има нужда от инвалидна количка. В началото той ще може да се движи с количката сам и обикновено неговата поза е все още добра (виж Рехабилитация).

Обучение и поведение

Независимо от прогресиращото заболяване трябва да се наблегне на независимостта, за да се окуражи нормалното участие в училище и забавни дейности през юношеството.

Физиотерапия

Вниманието трябва да се съсредоточи върху движенията в горните крайници (рамене, лакти, китки и пръсти). Така също, нараства нуждата от подкрепяща екипировка, която да помогне на Вашия син да поддържа позата си. Изкривяване на гръбначния стълб (сколиоза) се наблюдава далеч по-рядко след масовата употреба на стероиди, но все пак наблюдението за това е много важно след загубата на възможността за ходене. Понякога сколиозата прогресира доста бързо – често в рамките на месеци (виж Ортопедични грижи). Може да е необходима професионална ортопедична помощ, за да преодолеят проблемите с позата на краката, които могат да предизвикат болка или дискомфорт и да ограничат избора на обувки.

Стероиди

Поддържането на стероидното лечение продължава да бъде важна част от грижата през тази фаза, (виж Грижи за мускулната сила) независимо дали е започнало по-рано и продължава през настоящата фаза, или започва в момента.

Сърце и дихателни мускули

Важно е функциите на сърцето да се изследват периодично (веднъж годишно), като всяко влошаване на състоянието му трябва да бъде лекувано незабавно (виж Сърдечни грижи). Очаква се, че дихателните функции ще започнат да отслабват след загубата на възможността за самостоятелно ходене. В различните стадии е необходимо да започнат подходящи грижи за дишането и подпомагане на кашлянето (виж Дихателни грижи).

Information based on consensus statement (published in January 2010)