Късен не-амбулаторен стадий

През КЪСНИЯ НЕ-АМБУЛАТОРЕН стадий функциите на горните крайници и поддържането на добра поза стават все по-трудни и е по-вероятна появата на усложнения.

Физиотерапия

Важно е да се обсъди с физиотерапевт какви типове оборудване ще помогнат по най- добрия начин независимостта и участието на момчето в социалния живот. Други адаптации могат да са необходими при дейности като ядене, пиене, ползване на тоалетна, прехвърляне на или завъртане в леглото.

Стероиди

Решения, свързани със стероидното лечение, храненето и контрола на теглото се разглеждат и обсъждат с медицинския екип.

Сърце и дихателни мускули

Препоръчително е два пъти годишно изследване на сърцето и функцията на белите дробове, като не рядко е необходимо да се правят по-чести изследвания и терапия.

Много млади мъже с ДМД живят пълноценен живот. Важно е активно да се планира живот на подкрепян, но независим възрастен човек с всички възможности и предизвикателства, свързани с това.

Следващите раздели се занимават с десетте различни области на грижи за ДМД, описани и във Фигура 1.

Information based on consensus statement (published in January 2010)