Хирургична интервенция и спешна помощ

Преценка за спешна помощ

Ако имате нужда да отидете в болница поради спешна ситуация, има поредица от фактори, които трябва да се вземат пред вид.

  • Трябва ясно да се каже на приемащия екип за диагнозата ДМД, настоящото лечение, наличие на дихателни или сърдечни усложнения и за хората, оказващи ключовите медицински грижи.
  • Тъй като много от здравните специалисти не са наясно с потенциалните стратегии за лечение при ДМД, трябва да се обяснят също и съвременните очаквания за преживяемост и очаквано добро качество на живот.

Важни факти

  1. Вие вероятно знаете повече за ДМД от лекарите в Спешна помощ.
  2. Уведомете доктора или здравния екип, че синът Ви приема стероиди.
  3. Ако синът Ви има счупена кост, настоявайте да разговарят с Вашия лекар или физиотерапевт.
  4. Ако можете, донесете копия от последните изследвания на Вашия син, като ФВК и ФИ на лява камера.
  5. Ако спадне нивото на кислорода при сина Ви, лекарят трябва да е много внимателен с подаването на кислород или седиращ медикамент.

Information based on consensus statement (published in January 2010)