Анестетици и други фактори за безопасни оперативни грижи

  • Винаги има рискове от анестезия и специфични фактори при ДМД за безопасно даване на анестезия включващи обща венозна анестезия и избягване на специфични медикаменти.
  • Важно е намаляването на загубата на кръв особено при големи операции като хирургия на гръбнака. В тази ситуация хирургът и анестезиологът могат да решат да използват специални техники за да помогнат за това.
  • Пълните детайли могат да се намерят в основния документ.

Важни факти

  1. Винаги има рискове от анестезия, въпреки това специалната преценка при ДМД може да позволи по- безопасно подаване на анестезия, като например използването на обща венозна анестезия и абсолютното избягване на медикамента сукцинилхолин.
  2. При планиране на хирургична интервенция е важно подходящото изследване на сърцето и белите дробове.
  3. Уверете се, че всички лекари са точно информирани за ДМД и за всички интервенции (медикаменти), които приема Вашият син.

Information based on consensus statement (published in January 2010)