Препоръки за устната кухина

  • Момчетата с ДМД трябва да посещават стоматолог с разширен опит и детайлни познания за заболяването, за предпочитане в централизирана или специализирана клиника. Целта на денталния лекар ще бъде да се бори за висококачествени грижи, здраве на устната кухина и добро състояние и да служи като източник за семействата и личния дентален лекар на момчето по местоживеене. Този дентален лекар трябва да е наясно със специфичните различия в денталното и скелетното развитие при момчетата с ДМД и да си съдейства с добре информиран и опитен ортодонт.
  • Грижите за устната кухина и зъбите трябва да се основава на профилактични мерки за поддържане на добра устна и дентална хигиена.
  • Индивидуално адаптираните помощни средства и технически приспособления за хигиена на устната кухина са особено важни, когато започне да намалява мускулната сила на ръцете, раменете и шията.

Information based on consensus statement (published in January 2010)