Пресимптоматичен стадий

Повечето момчета с ДМД не се диагностицират през ПРЕСИМПТОМАТИЧНИЯ стадий, освен ако няма фамилна обремененост със заболяването или ако кръвни тестове са били извършвани по някаква друга причина. Симптоми като по-късно прохождане или по-късно проговаряне съществуват, но обикновено са леки и често остават незабезалязани или неразпознати в тази фаза.

Information based on consensus statement (published in January 2010)