Профилактика (предпазни мерки)

Внимание за позата през цялото време: предпазване от асиметрични контрактури при момчета, които все още вървят, подходяща система за седеж в инвалидната количка с подкрепа за гръбначана и тазовата симетрия и разтягането на гръбнака. Корсетите за гръбнака са неподходящи за забавянето на хирургията на гръбнака, но могат да се използват, ако операция не може да бъде извършена или не се вземе решение за такава.

Важни факти

  1. Момчетата и младите мъже с ДМД имат слаби кости , особено ако приемат стероиди.
  2. Важно е за Вашия син да има достатъчно количество калций и витамин Д, за да се подпомогне здравината на костите.
  3. Лекарят трябва да наблюдава гръбнака на сина Ви внимателно след като спре да ходи, особено докато все още расте, тъй като сколиозата може да се промени бързо.
  4. Ключ към успешната хирургия на гръбнака, ако е необходима, е наличието на опитен хирург и специално внимание за дихателните мускули и сърцето.
  5. Ако синът Ви има болка в гръбнака, трябва да посетите лекар.

Information based on consensus statement (published in January 2010)