Сърдечни функции

Опитайте се да си отбелязвате или да помните какви са били последните тестове за сърдечните функции (напр. фракция на изтласкване на лява камера, LVEF) и на какво лечение за сърцето е Вашият син, ако има такова и кой кардиолог го наблюдава. Това ще помогне на лекарите от Спешна помощ да решат дали проблемите пред които са изправени се дължат на проблеми със сърцето.

Важно е осъзнаването на риска от проблеми със сърдечния ритъм и кардиомиопатия.

Рисковете при анестезия (вж. тук) трябва да се вземат пред вид през цялото време, ако е необходима операция или седация. 

Information based on consensus statement (published in January 2010)