Лечение на фрактури на дългите кости

  • Счупването на крака може да е значителна заплаха за продължаване на способността за ходене. Ето защо, трябва да се обмисли лечение с операция за да се помогне на момчето с ДМД отново да стъпи на краката си възможно най-бързо. Ако е налице фрактура, непременно съобщете за това на Вашия физиотрепавт.
  • Ако момче, което все още ходи счупи крака си, необходима е вътрешна фиксация (това е операция за стабилизиране на счупването възможно най-бързоза да се въстанови ходенето) и за да има най-добър шанс да продължи да ходи.
  • При момчета, които повече не ходят, счупеният крак може да се лекува с шиниране или гипсиране, като се вземе предвид функционалното положение на крайника и възможното развитие на контрактури.

Information based on consensus statement (published in January 2010)