Проследяване

  • Докато момчето с ДМД все още ходи, е необходимо минимално изследване на белодробните функции (като изследване на форсиран витален капацитет [ФВК] поне веднъж годишно), това запознава момчето с апаратурата и с екипа за преценка на най-добрата му дихателна функция.
  • Основната преценка на дихателните функции става след загуба на способността за самостоятелно ходене и трябва да включва изследване на ФВК и пиковия поток на откашляне. Полезни са и други изследвания като нивата на кислорода по време на сън и това трябва да се извършва периодично. Честотата на изследванията ще зависи от стадия на състоянието, но ФВК трябва да се изследва най-малко на всеки три месеца.

Много е важно да се следи за признаци , които могат да подсказват, че синът Ви може да има проблеми с дишането с увеличаване на възрастта. Ако мислите, че са налице които и да е от тези признаци, трябва да ги съобщите на Вашия лекар. Свържете с Вашия лекар, ако Вашият син:

  • Има продължително заболяване при видимо лека инфекция на горните дихателни пътища. Например, въстановяването след обикновени настинки е бавно, настинките препастват към задръжка на секрети и бронхит, което често изисква антибиотична терапия;
  • е по-уморен от обикновено;
  • не му достига въздух, изглежда като че ли не може да си поеме въздух или изпитва трудности да довърши изреченията си;
  • има главоболие през цялото време или сутрин;
  • често е сънлив без причина; 
  • има проблеми да заспи, събужда се често, има проблеми да се събуди или има нощни кошмари;
  • събужда се като се опитва да си поеме въздух или казва, че чувства сърцето си да прескача;
  • има проблеми с вниманието.

Information based on consensus statement (published in January 2010)